Pomoc prawna dla pracowników z zakresu prawa pracy.


Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub osoby na tak zwanym samozatrudnieniu (B2B, jednoosobowa działalność gospodarcza) często mają problemy z nieuczciwymi pracodawcami.

Problemów można uniknąć już na etapie podpisywania umowy; dlatego sprawdzamy i opiniujemy drafty umów, wskazujemy na ewentualne pułapki i nieprawidłowości.

Dla osób, które już zetknęły się z nieuczciwym pracodawcą oferujemy wsparcie prawne, również na etapie postępowania przed urzędem lub sądem.

 

Usługi jakie możemy Państwu zaoferować:

 • przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze, w tym:

> umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, o pracę tymczasową), ,

> kontrakty menedżerskie,

> regulaminy pracy i wynagradzania,

> umowy o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy),

> rozwiązanie umowy o pracę (za wypowiedzeniem, ze skróconym okresem wypowiedzenia, bez wypowiedzenia):

 • sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa pracy,
 • wspieramy Klientów w przywróceniu do pracy po niesłusznym zwolnieniu, pomagamy w uzyskaniu odszkodowania,
 • wspieramy związki zawodowe – kompleksowa pomoc w tworzeniu związków, prowadzenie negocjacji już istniejących związków z pracodawcą,
 • pomoc w zakładaniu związków zawodowych,
 • przygotowanie pism do urzędów i sądów w zakresie:

 1. ustalenia istnienia stosunku pracy,
 2. zawarcia umowy o pracę w miejsce umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 3. wypowiedzenia umowy o pracę,
 4. rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających,
 5. odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 6. o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe),
 7. wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy; odszkodowanie za mobbing, dyskryminację,
 8. odpowiedzialność porządkowa pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej,
 9. przygotowanie odwołań od niekorzystnej decyzji urzędu lub wyroku sądu.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Doradztwo HR Sebastian Prokop

NIP 5451759296 Regon 200247349

  telefon: 605237856

  e-mail: sebastian.prokop@doradztwohr.pl 


Formularz kontaktowy