Legalizacja pracy i pobytu obcokrajowców


Obecnie większość pracodawców boryka się z dotkliwym brakiem pracowników. Bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie, dodatkowo eksperci są zgodni: w najbliższych miesiącach liczba bezrobotnych spadnie jeszcze bardziej.

Wszystko to powoduje, iż są sektory w których praktycznie niemożliwe staje się znalezienie potrzebnych pracowników na lokalnym rynku pracy, przez co firmy szukają pracowników za granicą.

Wychodząc na przeciw potrzebom pracodawców oferuję kompleksową pomoc w procesie legalizacji pracy oraz pobytu pracowników zza granicy w Polsce.

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców, świadczymy usługi:
1. Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.
2. Uzyskiwanie zezwoleń na pracę typu A, B, C, D, S .
3. Karta pobytu - pomagamy z wypełnieniem właściwych wniosków o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt stały, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 
4. Uzyskiwanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.
5. Pomagamy w uzyskaniu wiz dla cudzoziemców spoza UE, rejestrujemy - odbieramy i wysyłamy za granicę zaproszenia dla cudzoziemców.
6. Audyt i monitoring dokumentów cudzoziemców. Przeprowadzamy 

- jednorazowy audyt legalności pracy i pobytu cudzoziemców oraz poprawności prowadzenia ich dokumentów; firma dostaje od nas raport o ewentualnych nieprawidłowościach i procedurach ich usunięcia,

- stały monitoring dokumentacji zatrudnionych cudzoziemców; w tym przypadku to my pilnujemy wszystkich terminów, informujemy Twoją firmę o zbliżającym się końcu terminu dokumentów uprawniających do legalnej pracy cudzoziemca, podpowiadamy najlepszy sposób na ich przedłużenie.

7. Przedłużanie legalności pracy i pobytu obcokrajowców w Polsce bez konieczności opuszczania przez nich terytorium Polski.


Rodzaj usług:
Kompleksowa obsługa prawna zatrudnienia i legalizacji pobytu obcokrajowców
Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
Zezwolenia na pobyt czasowy – studia stacjonarne
Zezwolenia na pobyt – połączenie z rodziną
Zezwolenia na pobyt czasowy – prowadzenia działalności gospodarczej
Zezwolenia na pobyt – inne okoliczności
Zezwolenia na pobyt czasowy – wykonywania pracy wymagających posiadania wysokich kwalifikacji (BLUE CARD)
Pobyt stały na terenie RP
Rezydent długoterminowy
Zameldowanie
Numer PESEL
Wymiana karty pobytu
Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
Zezwolenia na pracę (wszystkie rodzaje)
Test rynku pracy / Opinie starosty
Tłumaczenie świadectwa urodzenia przez tłumacza przysięgłego
Inne usługi związane z cudzoziemcami w Polsce.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Doradztwo HR Sebastian Prokop

NIP 5451759296 Regon 200247349

  telefon: 605237856

  e-mail: sebastian.prokop@doradztwohr.pl 


Formularz kontaktowy