Doradztwo prawne dla firm


Obecnie z powodu mnogości, skomplikowania przepisów oraz tego jak często są one zmieniane każda firma zatrudniająca pracowników jest narażona na kontrole Urzędów czy sprawy w Sądzie Pracy co wiąże się z wysokimi karami finansowymi nawet za nieświadome naruszenia prawa.

Niewłaściwe sporządzenie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) czy regulaminów wewnętrznych może doprowadzić do ich zakwestionowania czy zmiany przez Urząd lub Sąd oraz konieczności zapłaty wysokich kar i należności na rzecz Skarbu Państwa (ZUS, Urząd Skarbowy).

Również niewłaściwe zwolnienie pracownika może narazić firmę na przegranie z nim procesu co wiąże się z koniecznością wypłaty wysokiego odszkodowania oraz/lub koniecznością przywrócenia go na zajmowane wcześniej stanowisko pracy

 Idąc na przeciw potrzebom firm w tym zakresie świadczę profesjonalne usługo w zakresie doradztwa z zakresu Prawa Pracy.


W zakres usług wchodzi:

  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów zleceń oraz o dzieło, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, kontraktów managerskich, umów o odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za powierzone mienie, regulaminów premiowych oraz wynagrodzeń, statutów oraz projektów układów zbiorowych pracy,
  • sporządzanie pism do Sądów i Urzędów (wyjaśnienia, odwołania, wnioski, odpowiedzi),
  •  sporządzanie projektów ugód oraz porozumień z zakresu prawa pracy w sprawach spornych z pracownikami oraz urzędami,
  • pomoc prawna w sprawach związanych ze zwalnianiem pracowników; doradzanie w zakresie zgodności z prawem oraz możliwości rozwiązania stosunku pracy, wybór optymalnych rozwiązań, sporządzanie odpowiednich pism i dokumentów, prowadzenie konsultacji i negocjacji z pracownikami i związkami zawodowymi,
  • pomoc pracodawcom w sprawach dotyczących naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu (także w sprawach, w których pojawia się problem mobbingu), oferuję Państwu rzetelną i szczegółową analizę przedstawionego stanu faktycznego oraz profesjonalne doradztwo w tym przedmiocie,
  • porady w zakresie zwolnień grupowych i odpraw pieniężnych, czyli w sprawach oraz sporach powstałych na tle przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2013 roku,
  • pomoc pracodawcom w sprawach dotyczących nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika a także w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę lub pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • analiza prawna w sprawach związanych z odszkodowaniami za wypadki przy pracy (sporządzanie opinii prawnych, opis stanu faktycznego).

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Doradztwo HR Sebastian Prokop

NIP 5451759296 Regon 200247349

  telefon: 605237856

  e-mail: sebastian.prokop@doradztwohr.pl

Formularz kontaktowy